Reflexies schooljaar 2014 – 2015

Reflexies reflecteert


Vernieuwingen en ontwikkelingen binnen het onderwijs zorgen al decennialang voor publiek debat.  Reflexies biedt ruimte voor dit debat in Rotterdam. Reflexies (Rotterdams vrijwilligersinitiatief) biedt een toegankelijk platform aan het debat waar alle betrokkenen binnen het onderwijs, jeugd en opvoeding elkaar ontmoeten.

Langs deze weg willen wij u vriendelijk vragen nog even geduld te hebben met de activiteiten van Reflexies. De bijeenkomst van Reflexies (thema ‘Onderwijs, buurt en muziek’) die gepland stond voor maandag 24 november wordt namelijk verschoven naar een later tijdstip. In de tussenliggende periode zullen we een aantal veranderingen doorvoeren waardoor onze Reflexiesbijeenkomsten nog aantrekkelijker worden om te bezoeken.  In goed overleg met (nieuwe) partners zal de redactie zich de komende tijd gaan bezighouden met de herijking van onze succesformule die rekening houdt met de onderwijs- en  jeugd specifieke tendensen in de samenleving.

Om het u gemakkelijk te maken de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, zorg en jeugd te volgen en om het debat levendig te houden zullen we – vaker dan voorheen – u via onze facebookpagina en Twitter informeren. Op deze manier kunt u ook op een laagdrempelige manier een bijdrage leveren aan het debat.

Wij hopen dat u uw collega’s en andere betrokkenen op deze ontwikkelingen wilt wijzen. Wat we ook graag zouden zien is dat u zelf met onderwerpen, vragen en ander opmerkelijks komt. Wij staan altijd open voor suggesties met betrekking tot onderwerpen voor bijeenkomsten of anderszins.

 

Met vriendelijke groet,

Redactie Reflexies

Leave a Reply