Reflexies: “Overbelaste jongeren”

Reflexies: “Overbelaste jongeren”

In de discussie naar aanleiding van het recente advies van de commissie o.l.v. Winsemius, gaat de aandacht in de media vooral uit naar het controversiële voorstel om ‘overbelaste jongeren’ te spreiden over scholen. De achterliggende gedachte is dat een geringer aantal probleemjongeren in de klas meer ruimte biedt voor de docent om aandacht te geven aan deze groep. Maar ook dan is de vraag, hoe pakt een docent dat aan? Hoe gaat een docent -  en in het bijzonder de docent die tevens mentor is – om met jongeren die leven in een thuiscultuur en straatcultuur die anders is dan de zijne/hare?

Het perspectief van de vakdocent/ mentor:

docenten/ mentoren hebben meestal een andere achtergrond/ cultuur dan het merendeel van de jongeren in de klas; in hoeverre ‘snapt’ de docent de cultuur van de stad en het milieu waar de jongeren in opgroeien? Hoe belangrijk is het snappen van de straat- en thuiscultuur als voorwaarde voor het opbouwen van een relatie met de jongeren in de klas?

Begrip en kennis van de cultuur en de achtergrond is essentieel om op de juiste manier om te kunnen gaan met de leerlingen. Bedrijven steken veel geld in onderzoek naar hun klanten en doelgroepen om op de juiste manier in te kunnen spelen op hun behoeften. Artsenbezoekers weten bijna alles van te bezoeken artsen omdat de ervaring leert dat je meer verkoopt als je meer (privé)gegevens kent van de arts zodat je je beter in hem of haar kunt verplaatsen.

Docenten staan het hele jaar voor een doelgroep waarvan ze nauwelijks iets weten. Dat leidt onvermijdelijk tot misverstanden, fricties en erger. Het zal in elk geval een nadelige invloed hebben op de leerprestaties.

Leave a Reply