Reflexies: Ouders: partners of lastpakken?

Reflexies: Ouders: partners of lastpakken

Deze aflevering staat in het teken van ouderbetrokkenheid. Aanleiding is het recent verschenen rapport van de Onderwijsraad, waarin zij concludeert dat partnerschap tussen ouders en docenten gewenst is, maar nog geen praktijk.

Partnerschap gewenst, maar geen praktijk

De raad komt met vijf adviezen om de ouderbetrokkenheid te vergroten en te borgen. Zo is de raad van menig dat de kwaliteitsagenda van scholen in alle sectoren een paragraaf over beleid voor en door ouders moet bevatten. De insteek daarvan dient zowel gericht te zijn op het betrekken van de niet-actieve ouder als van de wél actieve ouder.

Ouders in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zijn een ‘vergeten’ groep, maar deze sectoren kunnen leren van ervaringen in het primair en voortgezet onderwijs. Communicatieve vaardigheden en vaardigheden in het omgaan met informatie van ouders zijn van groot belang voor het functioneren van ouderbetrokkenheid. Docenten en schoolleiders kunnen daarin beter getraind en opgeleid worden.

Burgerparticipatie

Vaste en voorspelbare ouder-oudercontacten versterken de sociale textuur rond een klas, groep, jaar of school. Bovendien zeven deze ouderverbanden problemen uit, waardoor er minder opvoedvraagstukken in het klaslokaal terecht komen. (4) Ouderverbanden maken het makkelijker om met ouders in gesprek te komen wanneer zich problemen voordoen met een kind. Het ouderverband heeft als functie de ondersteuning en dialoog tussen ouders onderling te faciliteren. Daarmee kan ook uitdrukking worden gegeven aan de wens tot burgerschapsvorming en burgerparticipatie.

Uiteraard is het onderwerp ouderbetrokkenheid voor veel scholen in Rotterdam niet nieuw en is het bij veel scholen dagelijkse praktijk. Maar alles kan altijd beter en zelfs als de Rotterdamse scholen op dit gebied een voorspong hebben dan wil dat nog niet zeggen dat ze er zijn. Bovendien gaat het advies verder dan het duurzaam betrekken van ouders bij het onderwijs aan hun kinderen en waar sommige b.o. en v.o.-scholen al heel ver zijn is de indruk toch dat er bij het MBO en HBO nog veel te winnen is en wat te denken van Bredeschool-activiteiten en bijvoorbeeld BSO’s.

Leave a Reply