Reflexies: Keuze – aansluiting – voortijdig schoolverlaten

Reflexies: Keuze – aansluiting – voortijdig schoolverlaten

Een mentor is iemand die zijn (levens)ervaring gebruikt om een ander terzijde te staan.In het onderwijs is een mentor bijvoorbeeld een leerkracht die leerlingen die daaraan behoefte hebben, op een breed gebied adviseert en begeleidt. De mentor speelt zodoende een belangrijke rol binnen de schoolloopbaan van een leerling.

Het mag duidelijk zijn dat een mentor breed geïnformeerd dient te zijn. Wat zorgen baart is dat veel docenten niet veel meer kennen dan de wereld van het onderwijs. Ze hebben nooit in een bedrijf of fabriek gewerkt en veelal zijn ze ook nog eens uit een onderwijsfamilie afkomstig. Hun kennis van de wereld buiten school is tweedehands.Die begeleiding kan alleen dan adequaat zijn indien de mentor midden in de maatschappij staat. Hij moet snappen wat leerlingen motiveert, hij moet hun achtergrond kennen en zodoende moet hij als geen ander verbanden kunnen leggen. Dat kan niet als de mentor slechts beschikt over theoretische kennis. Een goede mentor moet daarnaast beschikken over aanzienlijke sociale, communicatieve en empathische vermogens.

Een goede mentor is veel meer dan een soort loopbaanbegeleider die niet verder kijkt dan de formele educatie van leerlingen. Een goede mentor brengt dwarsverbanden aan en fungeert als een soort makelaar die de kwaliteiten van de leerling optimaal vermarkt. Dat kan alleen als de mentor goed zicht heeft op de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling. Hij moet echter ook in staat zijn blokkades …

Leave a Reply