Reflexies: Proefjes in het maatschappelijk-sociaal laboratorium

Reflexies: Proefjes in het maatschappelijk-sociaal laboratorium

Segregatie wordt gezien als een van de belangrijkste oorzaken van problemen binnen het onderwijs. Segregatie leidt tot zwarte scholen met een eenzijdige samenstelling en dat wordt algemeen als ongewenst gezien. Echter, volgens een recent onderzoek presteren leerlingen in etnisch homogene klassen beter dan in etnisch heterogene klassen.

Afgaand op voornoemd onderzoek lijkt de keuze voor of tegen onderwijssegregatie een keuze tussen twee kwaden. Oftewel de keuze tussen een hoger onderwijsrendement ten koste van snelle integratie of een snellere integratie bij slechtere leerprestaties en dus een slechtere maatschappelijke start.

Individuele scholen, laat staan docenten, kunnen weinig sturen als het gaat om segregatie. Maar docenten worden wel met de gevolgen geconfronteerd en bevinden zich dagelijks en het maatschappelijk/sociaal laboratorium dat we ook wel kennen als ‘het klaslokaal’. Daar worden ze eerder dan de beleidsmakers geconfronteerd met de instroom van nieuwe groepen leerlingen van ‘onbekende’ herkomst en mogen ze beleidsexperimenten toepassen (afschaffing NTT, geen inburgeringseisen aan migranten uit nieuwe EU-lidstaten) waarvan de uitkomsten ongewis zijn of de logica moeilijk te doorgronden.

Leave a Reply