Reflexies: ‘De lasrobot en de lesrobot’

Het verschil tussen simpele en simplistische onderwijsoplossingen

Zolang leerlingen te veel onrust of onveiligheid ervaren het nut van taal of rekenen niet zien, niet worden gemotiveerd door ouders, geen idee hebben van een beroepsperspectief of toekomstbeeld, zal de intrinsieke motivatie heel gering zijn.

Stellingen
- Het overheidsbeleid zal leiden tot betere resultaten op gebied van taal en rekenen
- Als we betere resultaten willen bereiken kunnen we niet zonder de brede-school(gedachte)
- Het leven is meer dan taal en rekenen

Leave a Reply