Reflexies: Diversiteit… (g)een punt voor het onderwijs

‘Mensen zijn kuddedieren’ zegt een oude volkswijsheid. Maar, de mens is ook individu en kan, wil of moet zich onderscheiden van de ander. Anders gezegd, de ‘groep’ of ‘massa’ is niet voor iedereen passend. Biedt het onderwijs voldoende aandacht voor de groepen die in de samenleving bestaan en daarnaast ook voor het individu? Hoever gaat de ruimte voor het kleinere (sub)groepen of het individu eigenlijk? Waar liggen de grenzen? Hoe gelukkig kun je zijn als onderdeel van een groep en als individu binnen het onderwijs? Hoeveel ruimte geven we de leerlingen mee om als volwassene later ook ruimte te bieden aan de ander, naast de codes van de eigen groep? Aspecten als religie, cultuur, levensbeschouwing, politiek, angst, geluk, sexuele geaardheid of combinaties hiervan spelen hierbij een rol, soms expliciet, soms verborgen… Deze Reflexies pakt het thema diversiteit beet, met aandacht voor de spanning tussen groepscodes en individuele vrijheid, juist binnen het vormende opvoedings-en onderwijsdomein. U krijgt alle gelegenheid om vanuit uw groepscodes en vanuit uw eigen individuele visie bij te dragen aan een goed debat over dit thema…!

Leave a Reply