Reflexies: Gewichtige problemen

We hebben het genoegen u uit te nodigen voor de derde Reflexies van dit schooljaar; op maandag 19 maart 2012 met als thema Gewichtig problemen: moeten scholen in actie komen tegen overgewicht en obesitas.

Overgewicht is een probleem met een toenemende omvang. Het punt is echter dat je er wel aan dood gaat, maar omdat het geen acute vorm van overlijden betreft en omdat de directe doodsoorzaak lang niet altijd in verband wordt gebracht met overgewicht (hart- en vaatproblemen, nierfalen, depressieve gevoelens, suikerzieke) wordt het te vaak genegeerd. In elk geval veel vaker dan roken. Overgewicht dreigt zodoende uit te groeien tot doodsoorzaak #1, ook omdat roken steeds minder populair is en er vorderingen worden gemaakt op het gebied van de oncologie.

Leave a Reply