Reflexies: Ouders: hoofdrolspelers of toeschouwers?


Het thema ‘Ouders en school’ blijft een onderwerp dat al heel lang aandacht krijgt. Het onderwijs is ooit ontstaan als gedelegeerde vorming en opvoeding. Hoe match het onderwijs inmiddels met de ouders? Er zijn vele studies naar gedaan, termen als ‘ouderparticipatie’, ‘ouderbetrokkenheid’ en ‘onderwijsondersteunend gedrag’ zijn van allerlei kanten belicht. Is de relatie tussen school en ouders inmiddels al vanzelfsprekend geworden? Ziet het onderwijs de relatie met ouders ook als kerntaak? Hoe kijkt de gemeente naar dit onderwijsaspect, dat in Rotterdam mede vorm kreeg onder de paraplu van de ‘Brede School’? Wat tekent zich af in de Wet op het Passend Onderwijs? Hoe staat het met de belangen van ouders in die context? Bent u benieuwd naar de relatie tussen school en ouders anno 2012? Heeft u als ouder ervaringen met het onderwijs die u wilt u die delen? Hoe kijkt u als onderwijsprofessional aan tegen de ouders en wilt u daarover in discussie? Meldt u dan aan voor de Reflexies van 12 november a.s.!

De relatie tussen ouders en school zal altijd wel een complexe relatie blijven. Vroeger lagen de zaken simpeler, toen was de onderwijzer een van die onbenaderbare notabelen met een onbetwistbare autoriteit. Ook niet goed, maar nu worden ouders soms gezien als bemoeiziek, weinig terzake kundig en hopeloos veeleisend. Of ze worden gezien als ongeïnteresseerd en op alle fronten afwezig. En natuurlijk laten scholen ook steken vallen als het gaat om het betrekken van ouders.
Daarnaast is er die harde realiteit waarin alles altijd anders blijft. Vroeger was de taakverdeling duidelijk: school was er voor het onderwijs en de ouders voor de opvoeding. Nu zijn die grenzen niet meer zo hard en snappen we ook beter dat ouders haast ongemerkt ook een bijdrage leveren aan de schoolprestaties, zoals docenten haast even ongemerkt een rol spelen in de opvoeding.

In het ideale geval zou je van dat gegeven gebruik maken en zouden de school en de ouders samen op trekken. Maar hoe organiseer je dat als school, willen de docenten dat echt wel en worden sommige ouders niet overvraagd? Daarnaast speelt de vraag of dit alles echt een bijdrage levert aan een beter onderwijsrendement voor zoveel mogelijk leerlingen. Immers, dat is een hard doel van de overheid…

Leave a Reply