Reflexies: VM2 Trajecten


Het lijkt mooi én logisch, een doorgaande leerroute van vmbo naar mbo. In theorie moet het leiden tot veel betere prestaties, maar werkt het zo in de praktijk? Sinds 2008 is er op verschillende scholen mee geëxperimenteerd. Tijdens deze Reflexies bieden wij een terug- en vooruitblik.

In augustus 2008 is het VM2-experiment gestart. Met VM2 hebben scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs de mogelijkheid gekregen om te experimenteren met geïntegreerde leerroutes vanaf leerjaar 3 van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo tot en met het diploma van een mbo 2 opleiding. Wat zijn de resultaten en ervaringen in Rotterdam en omgeving? Zijn leerlingen nu echt beter af dan vroeger? Zou u uw zoon of dochter in zo’n traject willen hebben? Vertegenwoordigers uit het voortgezet onderwijs en het MBO geven in inkijkje in de aanpak en bevindingen.

Een nieuw VSV Convenant in de regio Rijnmond
Niettegenstaande het feit dat de bestaande aanpak van het voortijdig schoolverlaten goede resultaten opleverde, is er sinds augustus vorig jaar een nieuwe weg ingeslagen. Wordt hier het kind met het badwater weggegooid of is de nieuwe aanpak écht beter?

Op 1 augustus 2012 is een nieuw convenant Voortijdig Schoolverlaten (VSV), geldend voor de periode 2012 – 2015 in werking getreden. Recente cijfers geven aan dat de resultaten van de aanpak van het vorige convenant goede resultaten heeft opgeleverd, zeker in Rotterdam en de regio. Waarom moest het toch anders? Wat zijn de bijzonderheden in de nieuwe aanpak? Kent u jongeren die VSV’er zijn geworden? Zijn we niet vaak te laat met de juiste aanpak? Waarom switchen zoveel jongeren van opleiding en wat is daar tegen te doen? U wordt meegenomen in de wereld van de schooluitval en de manieren om daartegen te blijven vechten.

Leave a Reply