Wat is reflexies

Jeugd en onderwijs lijken zaken die gevoelig zijn voor de waan van de dag. Verklaarbaar, want de problemen zijn vaak groot en de doelgroep is kwetsbaar. De problemen rond jongeren krijgen vaak ook veel aandacht in de media en die overdaad aan exposure draagt er al evenmin aan bij dat de beslissingen weloverwogen en in alle rust worden genomen.

Ondertussen worden de jongeren heen en weer geslingerd tussen een beleid dat wordt gekenmerkt door pendelbewegingen. Beleid waar het ei van Columbus van vandaag de lege dop van morgen blijkt te zijn. Mogelijk kansrijke intiatieven sneuvelen nog voordat er tijd is geweest ze adequaat te evalueren en tegelijkertijd lijken we steeds overvallen te worden door problemen die ieder normaal mens al lang had zien aankomen.

Het Rotterdams Centrum voor Theater en de stichting Reflex bieden professionals, maar ook alle andere stakeholders een platform om op een meer fundamentele wijze te discussiëren en na te denken over de problematiek rond jeugd, school en opvoeding. Zij doen dit in de vorm van een serie bijeenkomsten onder de noemer Reflexies. Deze bijeenkomsten zijn geconcentreerd rond de thema’s die zich goed lenen voor een inhoudelijke discussie.

De bijeenkomsten kenmerken zich door een levendige sfeer waarin alle ruimte is voor geanimeerde, inhoudelijke discussies. Om een en ander in goede banen te leiden wordt altijd gebruik gemaakt van een stevige moderato zoals Frans van der Hilst. De aftrap wordt meestal gegeven door prof. dr. Ton Notten die door middel van een geestige, geïnformeerde column de zaken in een breder perspectief plaatst en zo de waan van de dag buiten de deur weet te houden.

Met de bijeenkomsten word gemikt op zowel beleidsmakers, bestuurders, docenten, studenten als ook mensen die op een heel andere manier betrokken zijn bij de jongeren en hun problematiek, van ouders tot en met politieagenten en wetenschappers.

De bijeenkomsten omvatten een aantal vaste elementen:
• Column
• Paneldiscussie
• Cultureel intermezzo
• Netwerkborrel

Leave a Reply